Returformular til service/reparation

Vigtige forhold ift. reparationer

  • Inden produktet sendes til reparation, bedes du rengøre de dele, som skal repareres. Sikr dig venligst at delene ikke er eksplosionsfarlige, giftige eller skadelige. 
  • Husk at tage en backup af data før indlevering til reparation. Blue Line kan ikke holdes ansvarlig for datatab. 

Du skal bruge et retur-nummer før du kan sende et produkt til service/reparation.

Udfyld venligst nedenstående formular. Når formularen er udfyldt, oprettes indenfor få arbejdstimer en retursag (RMA) og derefter vil du modtage et retur-nummer, som består af RMA efterfulgt af 5 cifre.

Hvis produktet er uden for garanti, vil vi oplyse dette. Retur nummer SKAL påføres pakkesedlen.

Produktet skal derefter sendes til:

Blue Line A/S,
Rho 8,
8382 Hinnerup,
Att. RMAxxxxx (her påføres retur-numret)
 

Kun én fil.
12 MB grænse.
Tilladte typer: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Må data slettes?